Povinnosti odběratele

Odběratel je dle platných právních předpisů ČR povinen zboží převzít od dopravce a za toto zboží dodané řádně a včas zaplatit plnou cenu fakturovanou dodavatelem. Pokud zboží nepřevezme, bude mu firma Ludmila Jílková - TORF fakturovat účelně vynaložené náklady spojené s přepravou.