Odpovědnost

Informace na webových stránkách www.sfagnum.cz jsou částečně přebírány i od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Vyhrazujeme si právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantujeme věcnou správnost jejich obsahu.

Neneseme vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod. Neposkytujeme žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, jež jsou nabízeny na webových stránkách www.sfagnum.cz, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno.