Ochrana osobních údajů

Informace o našich registrovaných zákaznících uchováváme v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje, které získáme od našich zákazníků, užíváme výhradně pro vnitřní potřebu a nejsou poskytovány třetím osobám.

Bez výslovného souhlasu nakládáme s osobními údaji našich zákazníků pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.