PeloidY

Slovo peloid pochází z řeckého slova "pelos" a znamená slatinné a rašelinné zeminy, bahna apod., které mají vlastnosti a účinky přírodních léčebných zdrojů. Vznikly přirozenými geolo- gickými a biologickými pochody. Užívají se k léčebným účelům (bahenní koupele, zábaly atp.).


Peloidy se dělí na humolity a bahna. Humolity se dělí na rašeliny a slatiny. Pro aplikaci peloidu v rámci pozitivní (teplé) termoterapie není kritický rozdíl, zda aplikujeme rašelinu nebo slatinu. Druh peloidu je vyžíván dle toho, jaké ložisko má dané lázeňské místo k dispozici. Mnohé lázně však peloidy musejí dovážet.Zdroj: Internet